Support/Service

Vi kan alltid kontaktes pr. telefon eller e-post for avklaring av aktuelle forhold/spørsmål når det gjelder regnskapsmessige, systemtekniske og maskintekniske spørsmål.Vi kan også koble oss opp gjennom kommunikasjonssystemer/fjernsupport-systemer for å arbeide/reparere direkte på kundens maskin/nettverk.

Totalleverandør av IT-tjenester