Totalløsninger

Vi produserer og leverer driftsklare IT-systemer som omfatter ALT:

Maskiner, skrivere, routere, nettverk og programvare som er tilpasset det behov som foreligger.

    • Vi bistår med bedriftsetablering
    • Vi bistår med definering av nødvendige økonomiske rammebetingelser
    • Vi bistår med etablering av styrings- og rapporteringssystemer
    • Vi bistår med føring av regnskap
    • Vi bistår med avregning/føring av lønn

Totalleverandør av IT-tjenester