Konsulenttjenester

Økonomi

De økonomiske rammebetingelsene er ofte avgjørende for utviklingen av en virksomhet.

Pengestrømmen (likviditetsgangen) gjennom perioder/sesonger avdekker ofte svakheter som igjen kan resultere i likviditetsproblemer. En korrekt og troverdig likviditetsplan er et nyttig verktøy når kreditter og behov for driftskapital skal vurderes. En troverdig plan er også en sikkerhet for eventuelle kreditt-/långivere.

Styringssystemer

Vi bidrar med utvikling av økonomiske styringssystemer og rapporteringsverktøy på alle nivåer og etter de behov som foreligger. Microsoft Excel og andre kjente verktøy benyttes.

Bedriftsetablering

Kjente selskapsformer er: Personlig selskap, Ansvarlig selskap (ANS), Delt ansvar (DA), Aksjeselskap (AS), mv.

For å regulere samarbeide mellom flere parter/eiere, er det viktig et det etableres avtaler som definerer og regulerer forutsetningene for samarbeidet og etableringen.

Avtaler er viktig når «uklarheter» dukker opp. Vi har erfaring med å få frem, samt avtalefeste/vedtektsfeste varierte forutsetninger.

Vi bidrar gjerne med etablering av nye selskaper, og konvertering av gamle selskaper.

Support

Vi kan alltid kontaktes pr. telefon for avklaring av aktuelle forhold/spørsmål når det gjelder regnskapsmessige, systemtekniske og maskintekniske spørsmål.

Vi kan også koble oss opp gjennom kommunikasjonssystemer/fjernsupport-systemer for å arbeide/reparere direkte på kundens maskin/nettverk.

Andre tjenester

Vi har en bred kontaktflate innenfor etablerte fagmiljøer, så har du faglige spørsmål som ikke er berørt under øvrige punkter, imøteser vi din henvendelse også om dette.

Vi vil etter hvert legge ut flere koblinger mot faglig nyttige WEB-sider. Vi vil også, i den grad det er mulig, etterkomme de ønsker som dukker opp, så det er bare å holde seg ajour med utviklingen av sidene.

Totalleverandør av IT-tjenester