Regnskap

Generelt

Bjarne Kristiansen AS er et Autorisert Regnskapsførerselskap. Med mer enn 15 års aktiv erfaring innen regnskapsføring og økonomistyring kan vi dokumentere solide kunnskaper på dette området.

Regnskap

Vi har valgt BRAVO Informasjonssystemer utviklet av Emma EDB Trøndelag AS som vårt arbeidsverktøy for regnskap og rapportering. Systemet gir mulighet for rapportering på alle nivåer innenfor periode spesifisert på konto og kostnadsbærer. Systemet er også bygget opp slik at det gir gode muligheter for individuelle tilpasninger.

 • Lønn
  Våre kunnskaper innen lønn og lønnsbehandling er solide. Vi er behjelpelig med å føre lønn på kundens system.
 • Rapportering
  Til videre rapportering og oppfølging benytter vi Microsoft Office – da i første rekke Word og Excel. Fleksibiliteten og mulighetene i disse produktene, gjør at arbeidet med rapporter og beregninger gis helt nye muligheter. Vi tenker da spesielt på mulighetene for budsjettsimuleringer og beregninger.
  Vårt egenutviklede årsoppgjørssystem er forøvrig utviklet i Excel.
 • Pris
  Pris og kvalitet er to begreper som ofte knytter seg tett sammen. Vi ber som regel våre kunder vurdere om det de betaler for og den tjenesten de mottar står i forhold til hverandre. Vurderingen er som regel at det mottatte materiale står i godt forhold til totalkostnaden.

Vi fører regnskap/bilag og yter konsulenttjenester på timebasis, og de totale kostnadene vil være akseptable for de fleste.

Totalleverandør av IT-tjenester